fototentoonstelling Schiermonnikoog

Foto's Schiermonnikoog in 't Meenthuis, Blaricum

4 juli 2013

Pinterest Pin It!

Schiermonnikoog, het dynamische landschap van dit waddeneiland verveelt nooit. Eindeloze stranden, kwelders met slenken of geulen. Het eeuwige spel van water en wind, grote luchten. In juli en augustus zijn mijn foto's van Schiermonnikoog te zien in 't Meenthuis in Blaricum.

In eerste instantie denkt men bij Schiermonnikoog aan rust. Maar grote krachten werken op het eiland, dat hierdoor voortdurend verandert. Op de brede stranden verplaatsen de wind en de Noordzee tonnen zand. Spontaan ontstaan duintjes op de grote zandvlaktes. Gedurende de zomer groeien ze - geholpen door het biestarwegras- steeds hoger. Dan komt de winter, stormen en springvloed beuken op de kust. In één nacht slokt de Noordzee grote delen van de duintjes weer op.

Aan de zuidkant van het eiland de Waddenzee, deze valt twee maal per dag voor een groot deel droog. Het verschil tusen eb en vloed is gemiddeld twee meter. Al dit water baant zich een weg door geulen en slenken. De kwelders aan de oostkant van Schiermonnikoog zijn beschermd door de duinen. Bij vloed dringt de Waddenzee het zoute moeras binnen via kronkelende slenken. De kwelders staan alleen met springvloed onder water. Hier broeden bijzondere vogels en groeien planten met klinkende namen als: lamsoor, zilte rus en Engels slijkgras.

De landschappen zijn op groot formaat afgedrukt en verlijmd op aludibond. Op deze grote panelen komt het eindeloze leegte van Schiermonnikoog geweldig tot zijn recht. Tot eind augustus zijn foto's nog te zien in Grand Café Restaurant 't Meenthuis in de Blaricummermeent. U kunt hier gewoon even binnenlopen, maar er is ook een terras voor de liefhebber.

‘t Meenthuis
Deltazijde 3 01
1261 ZM Blaricum(mermeent)
035-533 00 88
www.opdemeent.nl

meenthuis blaricum

De foto's zijn te bestellen in een beperkte oplage, neem voor meer informatie contact op: info@klaarlicht.nl

Bekijk foto's van Schiermonnikoog