Foto Kwelder Schiermonnikoog | Eb en Vloed

Kwelder Schiermonnikoog Eb en Vloed

Natuur en landschap van Schiermonnikoog staan continu onder invloed van de getijden. Het water uit de Waddenzee stroomt twee keer per etmaal via een stelsel van slenken en geulen de kwelders in en uit.